Dyslang'e Hoş Geldiniz


Dyslexia

Disleksi, dilden bağımsız olarak Avrupa nüfusunun %10' unu etkileyen okuma ve yazma edinimi zorluğudur. Uygun müdahale ve destek olmaksızın, disleksik öğrenciler tüm derslerde müfredata erişim ve akademik başarı için gerekli okuryazarlık becerilerini geliştiremezler.

Yakın bir geçmişe kadar, çokdilli disleksik bireylerin desteklenmesinin bireysel dilsel artalanların çokluğu ve tanımlama sürecindeki görünür karmaşıklıktan dolayı zor olduğu kabul edilmiştir. Ancak, eğitim paradigması çocuğu "disleksik" olarak etiketlemekle başlamış ve daha sonra temelde yatan sorunlara dokunmadan çocuğa yaşadığı zorluklar konusunda destek vermeye doğru giden bir değişim geçirmiştir. Paradigmadaki bu değişim, etiketlemenin yer almadığı uygun müdahale ve destek sağlama potansiyelini ortaya çıkarmıştır.


Dyslexia


Dyslang projesinin amacı, çokdilli disleksik bireyi ilave bir müfredat dili öğrenmesi konusunda desteklemektir.

E-Öğrenme rehberi
2014’ten itibaren güncel bilgiler için bakınız:
www.dysla.metu.edu.tr

Disleksiyi Anlamak


Dyslexia
Disleksi Nedir?

Disleksinin çeşitli tanımları vardır. Bazı ülkelerde disleksiyle okuma ve yazmadaki zorluklar kastedilirken, diğer ülkeler bu terimi sadece okuma güçlükleri için kullanırlar. Ancak, disleksinin okuryazarlık edinimiyle ilgili olduğu ve okuryazarlığın ötesinde, bu problemlerle bağlantılı birçok zorluğu barındırdığı kabul edilir. Bizler disleksi ve dil öğrenimi konularını netleştirmek, disleksik bireylerin farklı kültürlerde, dillerde ve bağlamlarda nasıl çeşitlilik gösterdiklerini açıklamak ve tek bir tip disleksik bireyin olmadığını göstermek istemekteyiz. Her birey güçlü ve zayıf yönlerine, yetenek ve öğrenme güçlüklerine göre değerlendirilmelidir. Disleksi düşük düzeyde yetenek için bir bahane veya kötü öğretimin bir sonucu değildir; bununla birlikte birçok bireyin öğrenmesini etkileyen gerçek bir problemdir.

 

 

Dyslexia
Disleksi ve dil öğrenimi

Disleksi bireyin ana dilinde ve sonradan kazandığı dillerdeki okuryazarlık edinimini etkileyebilir. Bu sorunlara yönelik farkındalık, hem öğretim dilinde ders veren öğretmenleri hem de yabancı dil öğretmenlerini ilgilendirir. Bu projenin amacı, öğrencilerin bu sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olacak araçları ve yöntemleri öğretmenlere sağlamaktır.

Disleksi ve Çokdillilik     Çokdillilik ne demektir?


Bulgaristan  Bulgaristan   Nüfusun %84.8’ini Bulgar kökenli, %8.8’ini Türk kökenli ve %4.9’unu Roman kökenli bireyler oluşturmaktadır (Nüfusun en az %25-30’unun anadili Türkçe’dir). Devamını oku

Çek Cumhuriyeti  Çek Cumhuriyeti   Toplam öğrenci sayısı 2.086.163 olan Çek Cumhuriyeti’nde, yabancılar bu oranın %2.9’unu oluşturmaktadır. En büyük grup ise Vietnam’dan, Ukrayna’dan ve Slovakya’dan gelen öğrencilerdir. Devamını oku

İtalya  İtalya   2010-2011 öğretim yılında, İtalya’da, 710.263 öğrenci İtalyan vatandaşlığına sahip değildi. Önceki öğretim yılına kıyasla yabancı öğrenci sayısında %5.4’lük bir artış vardır. En çok temsil edilen millet ise Rumenlerdir. Devamını oku

İsviçre  İsviçre   İsviçre’nin İtalyanca konuşulan kısmında İtalyanca’nın yanısıra, Fransızca, Almanca ve İngilizce olmak üzere okullarda 3 ayrı dil daha öğrenmekteler. 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilkokullardaki göçmen çocukların oranı (anadilleri dikkate alındığında) yaklaşık %21 dir.Devamını oku

Türkiye  Türkiye   Türkiye’de nüfusun yaklaşık %85’i Türkçe’yi anadili olarak belirtmektedir. Bunu Kürtçe (%12), Arapça (%1) ve Zazaca (%1) takip etmektedir. Devamını oku

İngiltere  İngiltere   Vi sono circa un milione di bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni nelle scuole del Regno Unito che parlano un numero di lingue straniere che supera le 360. Devamını oku

İngiltere  İngiltere   İngilizce’nin hakim dil olduğu Galler’de, nüfusun yaklaşık %25’i yerel dil Galce’yi de konuşmaktadır. Devamını oku

Çokdillilik ne demektir?


Araştırmacılar genellikle “ikidilliler”i, iki dilde iletişim kurabilen, “çokdilliler”i ise üç veya daha fazla dilde iletişim kurabilen insanlar olarak tanımlarlar. Birden fazla dilde iyi düzeyde yeterliği olan bireyleri ifade ederken, “ikidilli” ve “çokdilli” terimleri bu projede birbirlerinin yerine kullanılabilir.


İyi Uygulamalar


Bütün Dyslang pilot çalışma katılımcıları iyi uygulama örneklerini göndermek üzere davet edilmiştir.
Çokdilli disleksik öğrencilerle çalışırken hangi metot ve yaklaşımlar etkili olmuştur? Öğretmenlik uygulamalarınızda hangi araçlar faydalı olmuştur? Örneklerinizi burada yayınlayarak çevrimiçi iyi uygulamalar topluluğu geliştirmeği hedefliyoruz.
Katkılarınızı uygun proje ortağına göndermenizi rica ediyoruz: claireozelproje@gmail.com


Disleksi TR bilgiler 6.13

Disleksi TR bilgiler 6.13

Dil öğrenme ile ilgili tartışmalar, disleksia ile ilgili projeler hakkında bilgiler, ve dil pratiği için fırsatlar bulmak için burayı tıklayınız.


"Çok güzel bir kaynak olmuş. Hem araştırma sonuçları hem de katılımlar çok ilgi çekiciydi. Yer yer dönüp tekrar tekrar inceledim ve çok şey öğrendim. Zaman zaman duygulandım yaşadıklarımızı düşünüp ağlamak istedim. Anne olarak dislektik oğluma saygım arttı, öğretmen olarak da öğrencilerime bakışım değişti. Bu son benim için bir başlangıç olacak. Bundan sonra çevremde bu konuda dikkat çekmek için elimden geleni yapacağım”. (Figen Hoca)Modül 11 - İyi Uygulamalar; Türk Örnekler

Proje bilgileri


Proje başlığı: Disleksi ve ilave müfredat dili öğrenimi (DYSLANG)

Proje başvuru numarası: 518969-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2MP

Proje sahibi: British Dyslexia Association

Dyslang projesinin amacı, bir uzaktan eğitim kursu geliştirip uygulamak ve öğretmenler ile veliler için bir iyi uygulama rehberi hazırlayarak çokdilli disleksik bireyleri ilave bir müfredat dili öğrenmeleri konusunda desteklemektir.


Biografiler

Biografiler

Dyslang projesinde Türk ekibin ve Modül yazarların biografileri için burayı tıklayın.

İletişim


İletişim

UK  - British Dyslexia Association (BDA), Jill Fernando, JillF@bdadyslexia.org.uk
        www.bdadyslexia.org.uk

      - University of South Wales, Debra McCarney, debra.mccarney@southwales.ac.uk
        www.southwales.ac.uk

CZ  - Euroface Consulting s.r.o., Ing. Katerina Nevralova , management@euro-face.cz
        www.euro-face.cz

CH - Department of Teaching and Learning (DFA - SUPSI), Sara Giulivi, sara.giulivi@supsi.ch
        www.supsi.ch

BG  - Dyslexia Association - Bulgaria (DABG), Daniela Boneva, dabg_rousse@yahoo.com
        www.dyslexia-bg.org/

IT   - National Research Council (ISAC - CNR), Claudia Cappa, claudia.cappa@cnr.it
        www.ifc.cnr.it

TR  - Middle East Technical University, Ankara, (METU), Claire Ozel, claire.ozel@gmail.com
        www.metu.edu.tr

Haberler


Research

Ekim ve Kasım 2013 aylarında Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen Dyslang etkinliklerinde sunulan tüm Dyslang materyalleri www.dyslang.eu sayfasında bulunmaktadır: Bu materyaller, Türkçe sayfasından e-öğrenmeye girildiğinde 12. modülde yer almaktadırlar.
Ocak 2014'ten itibaren haberler ve gelişmeler www.dysla.metu.edu.tr sayfasında yayınlanacaktır.

Dyslang TR proje yürütücüsü Claire Özel claire@metu.edu.tr


 

Etkinliklerimiz

23 Kasım 2013Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
9 Ekim 2013ODTÜ, Ankara
20 Haziran 2013ODTÜ, Ankara
1 Haziran 2012 ODTÜ, Ankara